Zakończone postępowania

Pozycje 1-22 z 22  pokazuj  pozycji

ZP. 271.1.2.2019 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w sezonie 2018/2019 w zakresie odśnieżania oraz usuwania śliskości. Postępowanie PZP Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w sezonie 2018/2019 w zakresie odśnieżania oraz usuwania śliskości. 2019-02-18 09:00 2019-03-02 12:39 Usługi komunalne/ Dostawa mediów
ZP.271.1.1.2019 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Oleśnica. Postępowanie piąte. Postępowanie PZP Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Oleśnica. Postępowanie piąte. 2019-02-05 09:00 2019-02-28 20:50 Zaplecze budowlane
ZP.271.1.5.2019 Zakup kruszywa łamanego granitowego w 2019 roku Postępowanie PZP Zakup kruszywa łamanego granitowego w 2019 roku 2019-04-16 09:00 2019-04-16 16:59 Materiały budowlane
ZP.271.1.4.2019 Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Oleśnica – etap II Postępowanie PZP Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Oleśnica – etap II 2019-04-18 09:00 2019-05-15 12:11 Edukacja i szkolenia
ZP.271.1.8.2019 Remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Oleśnica w roku 2019. Postępowanie PZP Remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Oleśnica w roku 2019. 2019-06-03 09:00 2019-06-21 12:19 Usługi budowlano-remontowe
ZP.271.1.9.2019 Dostawa energii elektrycznej dla Oleśnickiej Grupy zakupowej na okres od 01.10.2019 r. do 30.06.2021 r. Postępowanie PZP I część zamówienia - zamówienie na 2019 rok - Dostawa energii elektrycznej dla Oleśnickiej Grupy zakupowej na okres od 01.10.2019 r. do 30.06.2021 r. 2019-06-28 09:00 2019-10-31 15:47 Energia elektryczna i cieplna
ZP.271.1.9.2019 Dostawa energii elektrycznej dla Oleśnickiej Grupy zakupowej na okres od 01.10.2019 r. do 30.06.2021 r. Postępowanie PZP II część zamówienia - oświetlenie uliczne - Dostawa energii elektrycznej dla Oleśnickiej Grupy zakupowej na okres od 01.10.2019 r. do 30.06.2021 r. 2019-06-28 09:00 2019-10-31 15:47 Energia elektryczna i cieplna
ZP.271.1.9.2019 Dostawa energii elektrycznej dla Oleśnickiej Grupy zakupowej na okres od 01.10.2019 r. do 30.06.2021 r. Postępowanie PZP III część zamówienia - pozostałe obiekty - Dostawa energii elektrycznej dla Oleśnickiej Grupy zakupowej na okres od 01.10.2019 r. do 30.06.2021 r. 2019-06-28 09:00 2019-10-31 15:47 Energia elektryczna i cieplna
ZP.271.1.10. 2019 Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica Postępowanie PZP Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica 2019-06-12 09:00 2019-07-11 16:54 Usługi budowlano-remontowe
ZP.271.1.13.2019 Dostosowanie pomieszczeń przy ul. Wileńskiej 32a w Oleśnicy do prowadzenia gminnego żłobka. Postępowanie PZP Dostosowanie pomieszczeń przy ul. Wileńskiej 32a w Oleśnicy do prowadzenia gminnego żłobka. 2019-08-05 09:00 2019-08-13 10:08 Nieruchomości
ZP.271.1.12.2019 Remonty i budowa dróg i chodników w gminie Oleśnica w roku 2019. Postępowanie PZP „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 34 na odcinku od Nowosiedlic do granicy z miastem Oleśnica w km 76+050 – 77+819,92” 2019-08-02 09:00 2019-08-21 17:11 Nieruchomości
ZP.271.1.12.2019 Remonty i budowa dróg i chodników w gminie Oleśnica w roku 2019. Postępowanie PZP „Remonty dróg wewnętrznych w roku 2019” 2019-08-02 09:00 2019-08-21 17:11 Nieruchomości
ZP.271.1.12.2019 Remonty i budowa dróg i chodników w gminie Oleśnica w roku 2019. Postępowanie PZP Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. Pogodna Bystre etap II dz. nr 278/1 2019-08-02 09:00 2019-08-21 17:11 Nieruchomości
ZP.271.1.12.2019 Remonty i budowa dróg i chodników w gminie Oleśnica w roku 2019. Postępowanie PZP „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 523, 525, 520 w miejscowości Poniatowice” 2019-08-02 09:00 2019-08-21 17:11 Nieruchomości
ZP.271.1.15.2019 Dostosowanie pomieszczeń przy ul. Wileńskiej 32a w Oleśnicy do prowadzenia gminnego żłobka. Postępowanie powtórzone. Postępowanie PZP Dostosowanie pomieszczeń przy ul. Wileńskiej 32a w Oleśnicy do prowadzenia gminnego żłobka. Postępowanie powtórzone. 2019-08-27 09:00 2019-08-27 13:37 Nieruchomości
ZP.271.1.14.2019 Remont elewacji wraz z remontem schodów zewnętrznych wejścia głównego oraz projekt pochylni dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w m. Smolna Postępowanie PZP Remont elewacji wraz z remontem schodów zewnętrznych wejścia głównego oraz projekt pochylni dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w m. Smolna 2019-09-16 10:00 2019-09-17 12:35 Nieruchomości
ZP.271.1.16.2019 Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od Nowosiedlic do granicy z miastem Oleśnica w km 76+050 - 77+819,92 Postępowanie PZP „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od Nowosiedlic do granicy z miastem Oleśnica w km 76+050 – 77+819,92” 2019-09-06 09:00 2019-09-25 16:08 Materiały budowlane
ZP.271.1.17.2019 Dostosowanie pomieszczeń przy ul. Wileńskiej 32a w Oleśnicy do prowadzenia gminnego żłobka. Postępowanie trzecie. Postępowanie PZP Dostosowanie pomieszczeń przy ul. Wileńskiej 32a w Oleśnicy do prowadzenia gminnego żłobka. Postępowanie trzecie. 2019-09-24 10:00 2019-10-07 11:44 Nieruchomości
ZP.271.1.19.2019 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Smardzów i Świerzna. Postępowanie PZP 2.Część 2: „Przebudowa drogi gminnej 102167D dz. nr 108 w m. Świerzna”: 2019-09-24 09:00 2019-10-09 22:45 Nieruchomości
ZP.271.1.19.2019 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Smardzów i Świerzna. Postępowanie PZP Część 1: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 356 w m. Smardzów” 2019-09-24 09:00 2019-10-09 22:45 Nieruchomości
ZP.271.1.20.2019 Budowa chodnika na odcinku od Nowosiedlic do Oleśnicy oraz przebudowa drogi w Świerznej. Postępowanie PZP „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od Nowosiedlic do granicy z miastem Oleśnica w km 76+050 – 77+819,92” 2019-10-11 09:00 2019-10-31 15:40 Materiały budowlane
ZP.271.1.20.2019 Budowa chodnika na odcinku od Nowosiedlic do Oleśnicy oraz przebudowa drogi w Świerznej. Postępowanie PZP Część nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej 102167D dz. nr 108 w m. Świerzna” 2019-10-11 09:00 2019-10-31 15:40 Materiały budowlane

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa