Lista postępowań

Pozycje 1-16 z 16  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP.271.1.20.2019 Budowa chodnika na odcinku od Nowosiedlic do Oleśnicy oraz przebudowa drogi w Świerznej. Gmina Oleśnica Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2019-09-26 2019-10-11 09:00 2019-10-31
ZP.271.1.19.2019 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Smardzów i Świerzna. Gmina Oleśnica Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1500 Nieruchomości 2019-09-05 2019-09-24 09:00 2019-10-09
ZP.271.1.17.2019 Dostosowanie pomieszczeń przy ul. Wileńskiej 32a w Oleśnicy do prowadzenia gminnego żłobka. Postępowanie trzecie. Gmina Oleśnica Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 1500 Nieruchomości 2019-08-30 2019-09-24 10:00 2019-10-07
ZP.271.1.16.2019 Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od Nowosiedlic do granicy z miastem Oleśnica w km 76+050 - 77+819,92 Gmina Oleśnica Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2019-08-22 2019-09-06 09:00 2019-09-25
ZP.271.1.14.2019 Remont elewacji wraz z remontem schodów zewnętrznych wejścia głównego oraz projekt pochylni dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w m. Smolna Gmina Oleśnica Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 1500 Nieruchomości 2019-08-20 2019-09-16 10:00 2019-09-17
ZP.271.1.15.2019 Dostosowanie pomieszczeń przy ul. Wileńskiej 32a w Oleśnicy do prowadzenia gminnego żłobka. Postępowanie powtórzone. Gmina Oleśnica Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 1500 Nieruchomości 2019-08-12 2019-08-27 09:00 2019-08-27
ZP.271.1.13.2019 Dostosowanie pomieszczeń przy ul. Wileńskiej 32a w Oleśnicy do prowadzenia gminnego żłobka. Gmina Oleśnica Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 1500 Nieruchomości 2019-07-22 2019-08-05 09:00 2019-08-13
ZP.271.1.12.2019 Remonty i budowa dróg i chodników w gminie Oleśnica w roku 2019. Gmina Oleśnica Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-07-12 2019-08-02 09:00 2019-08-21
ZP.271.1.10. 2019 Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica Gmina Oleśnica Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-05-28 2019-06-12 09:00 2019-07-11
ZP.271.1.9.2019 Dostawa energii elektrycznej dla Oleśnickiej Grupy zakupowej na okres od 01.10.2019 r. do 30.06.2021 r. Gmina Oleśnica Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 3001 Energia elektryczna i cieplna 2019-05-25 2019-06-28 09:00 2019-10-31
ZP.271.1.10.2019 Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica Gmina Oleśnica Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 0700 Elektroenergetyka 2019-05-23 2019-06-10 09:00 2019-06-21
ZP.271.1.8.2019 Remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Oleśnica w roku 2019. Gmina Oleśnica Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-05-08 2019-06-03 09:00 2019-06-21
ZP.271.1.5.2019 Zakup kruszywa łamanego granitowego w 2019 roku Gmina Oleśnica Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1200 Materiały budowlane 2019-04-05 2019-04-16 09:00 2019-04-16
ZP.271.1.4.2019 Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Oleśnica – etap II Gmina Oleśnica Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2019-04-03 2019-04-18 09:00 2019-05-15
ZP. 271.1.2.2019 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w sezonie 2018/2019 w zakresie odśnieżania oraz usuwania śliskości. Gmina Oleśnica Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3000 Usługi komunalne/ Dostawa mediów 2019-02-02 2019-02-18 09:00 2019-03-02
ZP.271.1.1.2019 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Oleśnica. Postępowanie piąte. Gmina Oleśnica Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 1212 Zaplecze budowlane 2019-01-21 2019-02-05 09:00 2019-02-28

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa